Vi utfører alle typer grunnarbeid for både private og bedrifter.    Her er noen eksempler. 

Drenering av kjellere.

Har du fuktig kjeller på grunn av dårlig fungerende drenering?

Vi er proffe på tradisjonell drenering og tilbakesetting av hager.  

Grunnarbeider for bygg.

Skal du bygge ny bolig, garasje eller tilbygg? 

Vi utfører grunnarbeidene om det er fjell eller løsmassegrunn.

Overflatevann. Sluk.

Har du problemer med uønsket vann?

Vi graver og legger rør for overvann. Vi er proffe på fordrøyningsanlegg, infiltrasjonssystemer og andre dreneringsløsninger.

Vann og avløpsinnstallasjoner

Har du gamle vann og avløpsrør i bakken som ikke fungerer eller kanskje en pumpekum som må byttes ut?

Vi utfører hele jobben. Du trenger ikke å engasjere både graver og rørlegger.

Støttemurer. Terrengjustering.

Vil ha en ny støttemur eller justere terrenget opp eller ned?

Vi bygger støttemurer i alle fasonger og prisklasser.  

Veibygging

Trenger du en ny vei?

Vi bygger veier i alle formater om det er privatvei, anleggsvei eller Kommunal vei.